Prihlásiť

Montáž okien a dverí


Nový katalóg

POŠLEME VÁM

Kalkulácia

NAPÍŠTE NÁM
záručné podmienky »

Montáž okien a dverí

Priebeh montáže výrobkov našich partnerov

 • Informácie o potvrdení prijatia objednávky a dodacích lehôt
 • Telefónna výzva pri dodávke okien. Možnosť prezrieť si a prekontrolovať výrobky pri našom uskladnení
 • Opätovné preverenie dátumu montáže
 • Úlohy zákazníka na uľahčenie montáže
  • Ak na stavbe alebo v dome pracujú iní odborníci je potrebný ich telefonický kontakt
  • Zabezpečenie voľného prístupu do nehnuteľnosti
  • Je potrebné, aby nehnuteľnosť bola ľahko prístupná pre nákladné autá
  • Zabezpečiť možnosť parkovania
  • Odstránenie prekážok zo stavebnej plochy
  • Určiť miesto na zber odpadu
  • Zabezpečiť pripojenie na 220 V
 • Dokumentácia odovzdania - preberania
  • Odovzdávanie výrobkov ako okná plast-hliník a drevo-hliník
  • Oboznámenie s garančnými podmienkami a starostlivosťou o výrobky
  • Stanovenie dátumu finálnych nastavení
  • Informácie o programe kontroly kvality Customer Care 
  • Telefonická kontrola spokojnosti zákazníka s výrobkami a službami

 

Zabudovanie okien, dverí a veľkoplošných prvkov vykonávajú iba školení a certifikovaní montážnici. Odborná montáž je predpokladom bezchybnej funkcie a dlhodobej spokojnosti, pretože práve v oblasti pripojenia k murivu môže dôjsť pri neodbornej montáži k veľkým tepelným stratám.