Prihlásiť

Montáž okien a dverí


Nový katalóg

POŠLEME VÁM

Kalkulácia

NAPÍŠTE NÁM
záručné podmienky »

Montáž okien na pásky

Zabudovanie okien, dverí a veľkoplošných prvkov vykonávajú iba školení a certifikovaní montážnici. Odborná montáž je predpokladom bezchybnej funkcie a dlhodobej spokojnosti, pretože práve v oblasti pripojenia k murivu môže dôjsť pri neodbornej montáži k veľkým tepelným stratám. 

 

Pomocné materiály použité pri RAL - montáži na pásky.

 • Parozábranná a paropriepustná fólia,
 • Lepidlo na fólie,
 • Tesniace lepidlo,
 • Šroby.

Montáž vykonávame nasledujúcimi postupmi:

 1. Nalepenie fólie na rám okna
 2. Upevnenie okna a jeho nastavenie
 3. Aplikácia montážnej peny
 4. Ošetrenie porózneho povrchu pred aplikáciou lepidiel
 5. Nalepenie fólie k osteniu
 6. Fixovanie vytmelením
 7. Týmto postupom nie je nutná dodatočná úprava montážnej peny, čím sa zaručuje dlhšia životnosť a lepšie tepelnoizolačné vlastnosti