Prihlásiť

Montáž okien a dverí


Nový katalóg

POŠLEME VÁM

Kalkulácia

NAPÍŠTE NÁM
záručné podmienky »

Montáž novostavby

Internorm – postup montáže okien na novostavby 

Zabudovanie okien, dverí a veľkoplošných prvkov vykonávajú iba školení a certifikovaní montážnici. Odborná montáž je predpokladom bezchybnej funkcie a dlhodobej spokojnosti, pretože práve v oblasti pripojenia k murivu môže dôjsť pri neodbornej montáži k veľkým tepelným stratám. 

Montážny tím prichádza na stavbu vždy načas podľa dohodnutých podmienok a vopred navrhnutého časového harmonogramu.

Vedúci skupiny sa najprv zdvorilo predstaví a predstaví aj svojich kolegov. Montážnici dbajú na priateľské a zrozumiteľné vysvetlenie otázok zákazníkov na vysokej odbornej úrovni.

Vybavenosť kvalitným a špičkovým náradím, spoľahlivosť, pohotovosť a presnosť. To je to, čo Vám garantujú naši profesionálni montážnici. Zabezpečujú dodávku okien na miesto stavby a montáže. K tomu je nevyhnutné zaistiť vhodnú prístupovú trasu k objektu a dostatok miesta na vykládku dodaných okenných konštrukcií.

Dôležitým krokom pre úspešnú montáž je určenie tzv. váhorysu od definitívnej podlahy.

S Internorm je montáž okien v každom ohľade čistým riešením. Náročnosť upratovania by mala byť čo najnižšia. Montážnici používajú špeciálne rukavice, nakoľko okná sú z ušľachtilých materiálov. 

 1. Prvým krokom montáže je demontáž okenných krídiel.
 2. Potom nasleduje vyšpalíkovanie, nastavenie, predvŕtanie ostenia, fixovanie šrobami cez rám alebo špeciálnymi úchytkami.
 3. Pripevnenie sa realizuje špeciálnymi šrobami.
 4. V štvrtom kroku dôjde k osadeniu špeciálnych krytov na šroby.

Ďalšie kroky montáže

 1. Kontrolné nastavenie.
 2. Vypenenie medzery montážnou penou.
 3. Očistenie kovania.
 4. Namontovanie krídla.
 5. Namontovanie kľučky.
 6. Odstránenie zvyškov montážnej peny.
 7. Ošetrenie povrchu.
 8. Jemné nastavenie.
 9. Likvidácia odpadu sa rieši podľa dohody.

Odborné poradenstvo je k dispozícii počas celého procesu montáže.

Po ukončení montáže zákazník obdrží Príručku záruk a údržby. Montážnici zákazníka oboznámia s údržbou a správnou manipuláciou okien a dverí.

Posledným završujúcim krokom je podpísanie preberacieho protokolu s odborným predajcom.

Spokojnosť klientov s finálnym výsledkom je najdôležitejším ukazovateľom nášho úspechu.