Prihlásiť

Montáž okien a dverí


Nový katalóg

POŠLEME VÁM

Kalkulácia

NAPÍŠTE NÁM
záručné podmienky »

Renovácia – Montáž

Priebeh montáže pri renovácii

Zabudovanie okien, dverí a veľkoplošných prvkov vykonávajú iba školení a certifikovaní montážnici. Odborná montáž je predpokladom bezchybnej funkcie a dlhodobej spokojnosti, pretože práve v oblasti pripojenia k murivu môže dôjsť pri neodbornej montáži k veľkým tepelným stratám. 

Pred začatím renovácie sa musí zabezpečiť patričný prístup k oknám, uloženie a prikrytie nábytku. Vytvorený priestor musí byť vhodný pre dopravenie okien k otvoru a následne ich montáž.

Montážny tím prichádza na stavbu vždy načas podľa dohodnutých podmienok a vopred navrhnutého časového harmonogramu.

Vedúci skupiny sa najprv zdvorilo predstaví a predstaví aj svojich kolegov. Montážnici dbajú na priateľské a zrozumiteľné vysvetlenie otázok zákazníkov na vysokej odbornej úrovni.

Vybavenosť kvalitnými a špičkovými náradiami, spoľahlivosť, pohotovosť a presnosť. To je to, čo Vám garantujú naši profesionálni montážnici.

Podlahy sa vhodným spôsobom prikryjú.

Proces rekonštrukcie sa začína demontážou tieniacej techniky a systému proti hmyzu.

V ďalšom kroku dôjde k demontovaniu okenných krídiel a rozrezaniu okenného rámu aplikovaním vysávača.

Následne sa demontuje rám a priestor po demontovanom ráme je montážnikmi dôkladne vyčistený.

V ďalších krokoch sa začína zabudovanie kvalitných okien Internorm.

S Internorm je montáž okien v každom ohľade čistým riešením. Náročnosť upratovania by mala byť čo najnižšia. Montážnici používajú špeciálne rukavice, nakoľko okná sú z ušľachtilých materiálov.

 1. Prvým krokom montáže je demontáž okenných krídiel.
 2. Potom nasleduje vypodloženie, nastavenie, predvŕtanie ostenia, fixovanie šrobami cez rám alebo špeciálnymi úchytkami.
 3. Pripevnenie sa realizuje špeciálnymi šrobami.
 4. V štvrtom kroku dôjde k osadeniu špeciálnych krytov na šroby.

Ďalšími krokmi sú:

 1. Kontrolné nastavenie.
 2. Vypenenie medzery montážnou penou.
 3. Očistenie kovania.
 4. Namontovanie krídla.
 5. Namontovanie kľučky.
 6. Odstránenie zvyškov montážnej peny.
 7. Ošetrenie povrchu.
 8. Pri suchej výmene okien montáž krytky.
 9. Jemné nastavenie.
 10. Odstránenie ochrannej fólie.
 11. Likvidácia odpadu sa rieši podľa dohody.

Odborné poradenstvo je k dispozícii počas celého procesu montáže.

Po skončení montáže zákazník obdrží Príručku záruk a údržby. Montážnici zákazníka oboznámia s údržbou a správnou manipuláciou okien a dverí.

Posledným krokom je podpísanie preberacieho protokolu s odborným predajcom.

Spokojnosť klientov s finálnym výsledkom je najdôležitejším ukazovateľom nášho úspechu.