Prihlásiť

Okná Internorm


Nový katalóg

POŠLEME VÁM

Kalkulácia

NAPÍŠTE NÁM
záručné podmienky »

Sklá Internorm

SOLAR+, úsporné zasklenie v štandarde od Internormu

Nové štandardné sklo od Internormu sa vyznačuje špeciálnym pokovením SOLAR+. 3-jité izolačné sklo vykazuje extrémne vysokú tepelnú izoláciu a okrem toho má vynikajúce solárne zisky (g- hodnota -> viď nižšie), ktoré je možné inak realizovať iba s 2-jitým zasklením. Na základe tohto špeciálneho pomeru tepelnej izolácie (Ug) a prestupu energie (g-hodnoty) sú tieto sklá perfektne vhodné na použitie v solárnej stavbe. Obzvlášť v studených ročných obdobiach optimálne využíva slabé slnečné žiarenie a udržiava získané teplo v budove.

Vysoká g-hodnota umožňuje optimalizovať získanie pasívnej solárnej energie aj keď nie je celkom optimálna poloha stavby alebo exaktne južné smerovanie zasklenia.

Tu vyhrievajú okná

Pri 3-jitom zasklení SOLAR+ je celková priepustnosť energie o 20 % vyššia ako pri 3-jitom štandardnom zasklení. Tým sa zvýši aj solárny zisk energie o 20 %. Zasklením získate zdarma dodatočné kúrenie!

Plus pre ochranu klímy

Efektívne využitie energie je jedno z najdôležitejších opatrení proti klimatickej zmene. Okná s klimatickou ochranou od Internormu dosahujú vďaka technológii energeticky úsporných 3-skiel a vďaka inovatívnemu špeciálnemu pokoveniu SOLAR+ optimálne zisky a zaručujú maximálnu tepelnú izoláciu. To znižuje aj tvorbu emisií CO2 a SO2.

Viac svetla – viac brilantnosti: SOLAR+

Vysoký prechod svetla vedie k príjemnejšej svetlosti vo vnútri: dôležitá prednosť predovšetkým počas tmavých zimných mesiacov.

g-hodnota:

Celkový stupeň priestupnosti energie (g-hodnota) udáva, koľko percent slnečnej energie sa dostane cez zasklenie do miestnosti.

Na základe rovnakej hrúbky skla vyplýva podľa EN 410 g-hodnota 61 % a prestup svetla 73 %.

 

Technické hodnoty 3-jitého zasklenia SOLAR+

Ug-hodnoty podľa EN 673:

  • SOLAR+ 36 mm: 4b/12gAr/4/12gAr/b4 Ug = 0,8 W/m²K
  • SOLAR+ 40 mm: 4b/14gAr/4/14gAr/b4 Ug = 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 42 mm: 4b/15gAr/4/15gAr/b4 Ug = 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 44 mm: 4b/16gAr/4/16gAr/b4 Ug = 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 48 mm: 4b/18gAr/4/18gAr/b4 Ug = 0,6 W/m²K

Možnosti vyhotovenia:

  • Tepelnoizolačné zasklenie
  • Zvukovoizolačné zasklenie
  • Bezpečnostné zasklenie
  • Kombinácie predošlých variant zasklenia
  • Sklá so SOLAR+ pokovením sú dostupné v hrúbkach 4 mm, 6 mm a 8 mm ako VSG-a ESG-sklá

Dištančný rámik skla

Okrem dištančného rámika z hliníka a ušľachtilej ocele dosahuje Internorm ISO – dištančný rámik najvyššiu celkovú energetickú efektivitu okenných systémov.

Bezpečnostné sklo

Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) ponúka ochranu pred vlámaním aktívnou a pasívnou bezpečnosťou. Sklo, ktorého črepiny sú po rozbití zlepené pevnou elastickou bezpečnostnou fóliou zabezpečuje ochranu pred poranením.

Štruktúrované sklo

Ponúkame viaceré druhy štruktúrovaných skiel. Samozrejmosťou je aj najobľúbenejšie sklo Satinato.    

 

08.jpg
09.jpg
12.jpg
10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.jpg
06.jpg
05.jpg
07.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.jpg
01.jpg
11.jpg